Bhabnagar

Bhabnagar (2015)

(Giona)

Play
Khyapa Khepir Akhra

Khyapa Khepir Akhra (2015)

(Raga)

Play

Jai Jai Loknath (2014)

(Sagarika)

Play

Apar Lalan (2013)

(Sagarika)

Play
Antare Antare

Antare Antare (2012)

(Sagarika)

Play

Hrid Majahare

(Golden Voice)

Play
Dhoom Legeche

Dhoom Legeche

(Sagarika)

Play

Praner Manush

(Sagarika)

Play
Best of Sahaj Ma

Best of Sahaj Ma

(HMV SaReGaMa)

Play

LaalMaati

(HMV SaReGaMa)

Play

Divine Folk

(HMV SaReGaMa)

Play
Mon Ujan

Mon Ujan

(HMV SaReGaMa)

Play
Baulani

Baulani

(HMV SaReGaMa)

Play
folktail

Folktail
(HMV SaReGaMa)
with Bikram Ghosh

Play